hlavicka hlavickaPozadi hlavicka2
Rychlá nápověda
1
Přihlášení do systému
K přihlášení do systému napište do políčka Přihlášení uživatele login (přihlašovací jméno) a o řádek níže heslo. Oba údaje jste si sami volili při registraci do systému. Pokud nejste v systému Centrální úložiště výkazů ještě zaregistrováni, je nutné pro registraci vyplnit žádost. Na úvodní stránce Centrálního úložiště výkazů klikněte na odkaz “žádost“, poté se Vám zobrazí formulář, viz obrázek 2.
Prihlaseni
1
Žádost o přístup do systému
Nejprve zadejte IČO organizace a klikněte na tlačítko Vyhledat. Automaticky se doplní název. Vyplňte povinné údaje. Sami si zvolte přihlašovací jméno (login) a heslo. Heslo zopakujete do okénka Opakujte heslo. Tyto přístupové údaje budete používat i v následujících letech. Zapamatujte si je. Po vyplnění předepsaných údajů stiskněte tlačítko Pokračovat. Tímto krokem se vaše přihlašovací údaje uloží do systému, ale nejsou ještě aktivní. V dalším kroku vyplněnou žádost vytisknete, doplníte statutárního zástupce, opatříte podpisem a razítkem a zašlete na adresu ÚZIS ČR. Po obdržení podepsané žádosti Vám bude aktivován přístup do Centrálního úložiště výkazů. O aktivaci dostanete zprávu na e-mail uvedený v žádosti.
Zadost
1
Role
Každý zaregistrovaný má roli administrátora a roli odesilatele. V roli odesílatele je možno výkazy pořídit, odeslat na server do úložiště výkazů a následně je i odevzdat na ÚZIS ČR. Administrátor má možnost vytvořit roli uživatele, který formulář pouze vyplní a následně předá odesílateli. Pro menší zdravotnická zařízení je vhodnější používat pouze roli odesílatel.
Role
1
Detail formuláře
Zvolte roli Odesilatel a ve složce Seznam výkazů naleznete formuláře, které je nutné vyplnit. Kliknutím na vybraný formulář se Vám zobrazí jeho detail, viz obrázek. Je nutné stáhnout si formulář do počítače pomocí odkazu "prázdný formulář" a poté ho v počítači otevřít. Pro práci s formuláři je třeba mít nainstalovaný 602XML Filler. Chcete-li si stáhnout formulář s aktuálními daty, klikněte na odkaz "vyplněný formulář" v sekci Ke stažení.
DetailFormulare
1
Vyplnění formuláře
Poté co si formulář otevřete v aplikaci 602XML Filler ve svém počítači, vyplňte požadované údaje viz obrázek. Tato aplikace umožňuje i kontrolu na povinné položky a předepsané vazby mezi vyplněnými údaji.
Filler602
1
Odeslání formuláře na server
Po vyplnění je nutné odeslat formulář zpět na server. Tuto akci provedete kliknutím na tlačítko s obrázkem zeměkoule v nástrojové liště aplikace, viz obrázek. Pokud máte jako odesílatel zvolenou možnost Automaticky odevzdat, pak dojde po odeslání výkazu z aplikace 602XML Filler zároveň k jeho odevzdání na ÚZIS ČR. Pokud tuto možnost zvolenou nemáte, pokračuje dalším krokem.
Filler602Odeslat
1
Odevzdání formuláře
V posledním kroku je nutné vyplněný a odeslaný formulář odevzdat na ÚZIS ČR. Pro odevzdání si zobrazte detail příslušného formuláře v systému Centrální úložiště výkazů (krok číslo 4) a zde klikněte na tlačítko Aktualizovat a následně Odevzdat.
DetailFormulareOdevzdat