Zpět na hlavní stránku
Registr ekonomických výkazů
 

     

sloZka Registr ekonomických výkazů

Důležité upozornění
Tato aplikace pro sběr výkazů slouží nyní pouze k nahlédnutí do vyplněných výkazů z předchozích let. Pro splnění zpravodajské povinnosti za rok 2014 je nutné se nově registrovat do systému eREG. Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na registraci - žádost o přístup do registrů NZIS.


Registr ekonomických výkazů je určen ke sběru základních ekonomických údajů od zdravotnických zařízení. Podává přehled o majetku, jednotlivých položkách nákladů a výnosů, pohledávkách a závazcích. Dále sleduje složení mzdových prostředků a počty pracovníků. Získané údaje slouží k hodnocení ekonomické situace zdravotnických zařízení a jsou podkladem pro řízení dalšího vývoje v oblasti zdravotnictví.

Registr REV