Registr zdravotnických zařízení
Registr zdravotnických zařízení

 
 

Registr zdravotnických zařízení

Registr zdravotnických zařízení zajišťuje aktuální informovanost o struktuře a kapacitě sítě zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni ČR, krajů,případně obcí. Poskytuje informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, která získala registraci, tj. o všech právních subjektech (bez ohledu na resort), jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a způsobu hospodaření, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP a lůžky. Informuje i o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.

Slouží pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy, odborné i široké veřejnosti o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče poskytované ve zdravotnických zařízeních. Je jedním z podkladových materiálů pro vytváření krátkodobých i dlouhodobých koncepcí rozvoje zdravotnictví na centrální úrovni i pro sestavování plánů zabezpečení zdravotní péče na komunální úrovni.

Údaje v registru jsou čerpány z "Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení", které vyplňuje každé nově vzniklé zařízení za vlastní právní subjekt a samostatně za každé začleněné zařízení, pokud takové zařízení má.

Registr RZZ
Poslední aktualizace 28.03.2006
Verze 5.00